IV Kongres Różnorodności

13 października 2017 roku w Och-Teatrze w Warszawie odbył się Kongres Różnorodności „O tolerancji”. Był to dzień poświęcony dyskusji na temat praktyk różnorodnych i inkluzywnych. Entuzjaści i wielbiciele różnorodności i inkluzji zebrali się na IV Kongresie Różnorodności 'O Tolerancji’. Wydarzenie, organizowane od czterech lat przez platformę BE.NAVIGATOR i Henkel Polska, przyciągnęło prawie 300 osób (zarówno w teatrze, jak i online). Organizowane przez platformę BE.NAVIGATOR i firmę Henkel Polska od czterech lat. Wzięło w nim udział prawie 300 osób (zarówno w teatrze, jak i online). Gości kongresu przywitała Krystyna Janda w filmie poświęconym tolerancji i akceptacji odmienności. Podkreślono także środowisko społeczne i kondycję idei różnorodności w Polsce.

Różnorodność zmienia sposób interakcji, komunikacji i zarządzania organizacjami – uważa Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Henkel Polska. Różnorodność ujawnia wartość wszystkich jednostek – dodaje. Tylko wtedy, gdy organizacje będą szanowały różnorodność, będą miały szacunek dla jednostek. Tylko z szacunkiem dla innych jednostek organizacje mogą współpracować. Jeśli zainspirowały Was zasiane przez nas ziarna inspiracji, to będziecie tworzyć nowe sojusze, partnerstwa i prowadzić otwarty dialog – tak jak wydawca aplikacji BE.NAVIGATOR, Paweł Niziński.

Według Louise Pulford potencjał różnorodności jest kluczowy dla kreatywności i innowacyjności zespołu. Każdy pracownik musi być zaangażowany w działania organizacji, podkreśliła Pulford. Dyrektor SIX Anne-Cecile Terphage podkreśliła znaczenie posiadania różnorodności w naszych organizacjach w celu stworzenia prawdziwie zróżnicowanej kultury opartej na innowacjach społecznych. W dzisiejszych czasach po prostu nie możemy sobie pozwolić na brak różnorodności w naszych organizacjach – powiedziała.

W ramach wydarzenia w Och-Teatrze zgromadzona tam publiczność oraz śledzący online poznali także wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego na potrzeby IV Kongresu Różnorodności „Obecność tolerancji dla różnorodności w polskim społeczeństwie w 2017 roku. Większość społeczeństwa postrzega równość szans jako niewystarczającą w kraju, a tolerancja i akceptacja dla różnorodności są znacznie wyższe w pracy niż w domu. Kobiety są bardziej otwarte na różnorodność niż mężczyźni zarówno w pracy jak i w domu, natomiast mężczyźni są bardziej niechętni. Wyniki zostaną wkrótce opublikowane.

IV Kongres Różnorodności to także trzy ważne debaty dotykające różnych aspektów różnorodności.

Anna Kobierska, psycholog i psychoterapeutka z Henkel Polska, Wojciech Eichelberger, psycholog i psychoterapeuta oraz Katarzyna Wierzbowska, prezes Sieci Kobiet Przedsiębiorczych, a także Katarzyna Nowak z Grupy Orbis, mówili o zaletach kobiecych stylów zarządzania i starali się stosować podejście inkluzywne w swoich organizacjach. Podczas drugiego z nich Zuzanna Ziomecka, moderatorka, omówiła korzyści płynące z podejścia inkluzywnego.
O tym, jak w otwartym mieście można poprawić tożsamość miejską i wielokulturowość mówili w debacie o urbanizacji Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego oraz Jakub Szczęsny, architekt. Wątki tożsamości i otwartości społecznej poruszono także w debacie o nowoczesnych mediach, w której udział wzięli Kuba Wygnański, prezes zarządu Laboratorium Innowacji Społecznych i Badań Stocznia, Maria Cywińska, socjolog Internetu oraz Maciej Piwowarczuk, opowiadacz i dokumentalista, który starał się poprawić edukację językową i wrażliwość na słowo.

Na zakończenie wydarzenia po raz drugi odbył się przegląd „Praktycy o różnorodności”. Uczestnicy Kongresu poznali inspirujące przykłady tego, jak firmy radzą sobie z różnorodnością. Wyróżniono i zaprezentowano pięć organizacji, które zostały docenione za dobre praktyki w zakresie promowania różnorodności: EY Polska, Dentsu Aegis Network Polska, Volkswagen Motor Polska, Fundacja im. dr Piotra Janaszka PODAJ DALEJ oraz Roche Polska Sp. z o.o.

Werdykt prac Jury odczytała Marzena Strzelczak, Dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przedstawicielka Jury Przeglądu:

Zdaniem Marzeny Strzelczak, współzałożycielki Quattro Diversity Management, organizacje dążące do wzrostu i innowacji muszą tworzyć zróżnicowane środowiska pracy. Mamy jeszcze wiele do zrobienia – większość polskich przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Karty Różnorodności, nie wiedziała o zarządzaniu różnorodnością.

Choć Kongres Różnorodności „O Tolerancji” dobiegł końca, dążenie jego twórców do promowania różnorodności jest nadal aktywne. Program „Potencjał różnorodności” dostępny na stronie www.be-navigator.pl (w tym wystawa „Practitioners on Diversity” i zebrane od uczestników wydarzenia podejścia do zarządzania różnorodnością) pokaże wysokiej jakości praktyki zarządzania różnorodnością w organizacjach.