Marketing afiliacyjny to model reklamowy, w którym firma płaci zewnętrznym wydawcom za generowanie ruchu lub prowadzi do produktów i usług danej firmy. Internet zwiększył znaczenie marketingu afiliacyjnego. Wiele firm i serwisów spopularyzowało tę praktykę, tworząc programy marketingu afiliacyjnego, w ramach ...